AMBIS - Ambulantný informačný systém

Moduly AMBIS:
Odborný/ praktický lekár
Stomatológ

Produkt AMBIS je kompatibilný s  Windows 7

Niektoré funkcie AMBIS:

Evidencia pacientov

Identifikácia pacienta

Podrobnosti o pacientovi (dispenzáre, rizikové faktory, očkovania, návštevy)

Objednávanie pacientov

Objednanie pacienta, Dôvody objednania

Prehľad objednaných pacientov

Zdravotná karta

Anamnézy, Dekurz, Diagnózy, Textové makrá,

Vyšetrenia, Odporúčania, Obrazové informácie v karte, Laboratórne

výsledky, Vyhľadávanie v karte, Operačný protokol, Dialyzačný záznam

Preskripcia liekov

Vystavenie receptov, História predpísaných liekov, Makro liekov,

Informácia o cenách, preskripčných a indikačných obmedzeniach,

Možnosť prepojenia so SLAIS, resp. AISLIP

Tlačivá

Vyplnenie a evidencia tlačív pre pacienta, Možnosť obojstranného

automatického prenosu textov medzi kartou a tlačivom

Sociálna poisťovňa

Zadávanie výkonov, Mesačné zúčtovanie

Zdravotná poisťovňa

Vykazovanie výkonov, Mesačné zúčtovanie, Hlásenia A2, A3,

Kontrola dávok, Overenie poistného vzťahu, Kapitácia,

Fakturácia, Spoločná fakturácia viacerých ambulancií,

Možnosť nastavenia osobitnej ceny bodu pre jednotlivé výkony,

Fakturácia výkonov pre jednodňovú zdravotnú starostlivosť

Pokladňa

Zadávanie vlastných hotovostných výkonov, Vytvorenie príjmových

pokladničných dokladov,

Súhrnný účtovný záznam, Prehľad účtovaných výkonov,

Pracovná zdravotná služba

Dispenzáre

Zaradenie pacienta do dispenzára, Vytvorenie dávok,

Prehľad dispenzarizovaných pacientov

Prehľady

Prehľad návštev pacienta,

Prehľad predpísaných liekov pre pacienta / poisťovne,

Prehľad predpísaných zdravotných pomôcok pre pacienta / poisťovne,

Ročné výkazy pre UZIŠ, Indikátory kvality, Štatistika výkonov a diagnóz

Servisné činnosti

Používateľské nastavenia programu

 


meno:

heslo:


zapamätaj si

1.7.2024 - Nové verzie programov, nové ceny liekov, zdravotníckych pomôcok.
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.6.2023 - Nové verzie programov, nové ceny liekov.
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.5.2024 - Nové verzie programov, nové ceny liekov.
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28.3.2024 - Nové verzie programov, nové ceny liekov, zdravotníckych pomôcok.
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.3.2024 - Nové verzie programov, nové ceny liekov.
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2.2024 - Nové verzie programov, nové ceny liekov, zmena dátového rozhrania pre dávky.
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.2024 - Nové verzie programov, nové ceny liekov, zdravotníckych pomôcok.
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.12.2023 - Nové verzie programov, nové ceny liekov.
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.11.2023 - Nové verzie programov, nové ceny liekov.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.10.2023 - Nové verzie programov, nové ceny liekov, zdravotníckych pomôcok.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31.8.2023 - Nové verzie programov, nové ceny liekov.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.8.2023 - Nové verzie programov, nové ceny liekov.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.7.2023 - Nové verzie programov, nové ceny liekov, zdravotníckych pomôcok.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.6.2023 - Nové verzie programov, nové ceny liekov.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.5.2023 - Nové verzie programov, nové ceny liekov.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.4.2023 - Nové verzie programov, nové ceny liekov, zdravotníckych pomôcok.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.3.2023 - Nové verzie programov, nové ceny liekov.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2.2023 - Nové verzie programov, nové ceny liekov.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.2023 - Nové verzie programov, nové ceny liekov, zdravotníckych pomôcok.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.12.2022 - Nové verzie programov, nové ceny liekov.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.11.2022 - Nové verzie programov, nové ceny liekov.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.10.2022 - Nové verzie programov, nové ceny liekov, zdravotníckych pomôcok.
orologi replica
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22.9.2022 - Dozorný audit podľa noriem ISO 9001:2015, 27001:2013.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.9.2022 - Nové verzie programov, nové ceny liekov.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.8.2022 - Nové verzie programov, nové ceny liekov.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.7.2022 - Nové verzie programov, nové ceny liekov, zdravotníckych pomôcok.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.6.2022 - Nové verzie programov, nové ceny liekov.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.5.2022 - Nové verzie programov, nové ceny liekov.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.4.2022 - Nové verzie programov, nové ceny liekov, zdravotníckych pomôcok.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.3.2022 - Nové verzie programov, nové ceny liekov.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2.2022 - Nové verzie programov, nové ceny liekov.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31.12.2021 - Nové verzie programov, nové diagnózy, ceny liekov, zdravotníckych pomôcok.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.12.2021 - Nové verzie programov, nové ceny liekov.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.11.2021 - Nové verzie programov, nové ceny liekov.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.10.2021 - Recertifikačný audit podľa noriem ISO 9001:2015, 27001:2013.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.10.2021 - Nové verzie programov, nové ceny liekov, zdravotníckych pomôcok.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.9.2021 - Nové verzie programov, nové ceny liekov.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.8.2021 - Nové verzie programov, nové ceny liekov.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.7.2021 - Nové verzie programov, nové ceny liekov, zdravotníckych pomôcok.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.6.2021 - Nové verzie programov, nové ceny liekov.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.5.2021 - Nové verzie programov, nové ceny liekov.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.4.2021 - Nové verzie programov, nové ceny liekov, zdravotníckych pomôcok.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.3.2021 - Nové verzie programov, nové ceny liekov.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2.2021 - Nové verzie programov, nové ceny liekov.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31.12.2020 - Nové verzie programov, nové diagnózy, ceny liekov, zdravotníckych pomôcok.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14.12.2020 Dozorný audit podľa normy ISO 20000-1:2018.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.12.2020 - Nové verzie programov, nové ceny liekov.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.11.2020 - Nové verzie programov, nové ceny liekov.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.10.2020 - Nové verzie programov, nové ceny liekov, zdravotníckych pomôcok.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28.9.2020 - Dozorný audit podľa noriem ISO 9001:2015, 27001:2013.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.9.2020 - Nové verzie programov, nové ceny liekov.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.8.2020 - Nové verzie programov, nové ceny liekov.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.7.2020 - Nové verzie programov, nové ceny liekov, zdravotníckych pomôcok.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.4.2020 - Nové verzie programov, nové ceny liekov, zdravotníckych pomôcok.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3.2020 - Nové verzie programov, nové ceny liekov.
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.2020 - Nové verzie programov, nové ceny liekov, zdravotníckych pomôcok.
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13.12.2019 Recertifikačný audit podľa normy ISO 20000-1:2018.
 replica uhren deutschland
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.12.2019 - Nové verzie programov, nové ceny liekov.
  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25.10.2019 Transformácia "PROSOFT, spol. s r.o. Košice" na "PROSOFT Košice, a.s."
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.10.2019 - Nové verzie programov, nové ceny liekov, zdravotníckych pomôcok.
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27.9.2019 - Dozorný audit podľa noriem ISO 9001:2015, 27001:2013.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.9.2019 - Nové verzie programov, nové ceny liekov.
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.7.2019 - Nové verzie programov, nové ceny liekov, zdravotníckych pomôcok.
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.6.2019 - Nové verzie programov, nové ceny liekov.
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.5.2019 - Nové verzie programov, nové ceny liekov.
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.4.2019 - Nové verzie programov, nové ceny liekov, zdravotníckych pomôcok.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.3.2019 - Nové verzie programov, nové ceny liekov.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13.2.2019 - eObjednanie - Osvedčenie o zhode AMBIS v18.z s NZIS

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2.2019 - Nové verzie programov, nové ceny liekov.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.2019 - Nové verzie programov, nové ceny liekov, zdravotníckych pomôcok.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.12.2018 - Úspešné absolvovanie certifikačného auditu podľa normy ISO 20000-1:2011

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.12.2018 - Nové verzie programov, nové ceny liekov.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.11.2018 - Nové verzie programov, nové ceny liekov.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.10.2018 - Nové verzie programov, nové ceny liekov, zdravotníckych pomôcok.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.9.2018 - Úspešné absolvovanie certifikačných auditov podľa noriem ISO 9001:2015, 27001:2013.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.9.2018 - Nové verzie programov, nové ceny liekov.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.8.2018 - eZdravie - Osvedčenie o zhode AMBIS v18.8 s NZIS

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.8.2018 - Nové verzie programov, nové ceny liekov.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.7.2018 - Nové verzie programov, nové ceny liekov, zdravotníckych pomôcok.
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.6.2018 - Nové verzie programov, nové ceny liekov.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.5.2018 - Nové verzie programov, nové ceny liekov.
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.4.2018 - Nové verzie programov, nové ceny liekov, zdravotníckych pomôcok.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.3.2018 - Nové verzie programov, nové ceny liekov.
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.2018 - Nové verzie programov, nové ceny liekov, zdrav.pomôcok, DRG výkony.
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19.12.2017 - eZdravie - Osvedčenie o zhode LOZIS s NZIS

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19.12.2017 - eZdravie - Osvedčenie o zhode AMBIS s NZIS
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.12.2017 - Nové verzie programov, nové ceny liekov.
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.11.2017 - Nové verzie programov, nové ceny liekov.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.10.2017 - Nové verzie programov, nové ceny liekov, zdrav.pomôcok.
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.9.2017 Nové verzie programov, nové ceny liekov.
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21.-22.8.2017 Dozorný audit podľa noriem ISO 9001:2015, 27001:2013

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.8.2017 Nové verzie programov, nové ceny liekov.
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.6.2017 Nové verzie programov, nové ceny liekov.
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.5.2017 Nové verzie programov, nové ceny liekov.
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29.4.2017 Obnovenie členstva v Microsoft Partner Network s kompetenciou Gold Application Development
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.4.2017 Nové verzie programov, nové ceny liekov, zdrav.pomôcok
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.3.2017 Nové verzie programov, nové ceny liekov.
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.-9.12.2016 Recertifikačný audit podľa normy ISO 20000-1:2011
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14.10.2016 eHealth - Osvedčenie o zhode IS PROMIS AMBIS s NZIS
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.10.2016 Nové verzie programov, nové ceny liekov, zdrav.pomôcok.
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.9.2016 Nové verzie programov, nové ceny liekov.
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25.-26.8.2016 Recertifikačný audit podľa noriem ISO 9001:2008, 27001:2013
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.8.2016 Nové verzie programov, nové ceny liekov.
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.7.2016 Nové verzie programov, nové ceny liekov, zdrav.pomôcok.
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.6.2016 Nové verzie programov, nové ceny liekov.
orologi replica di lusso orologi replica rolex replica
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.5.2016 Nové verzie programov, nové ceny liekov.
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29.2.2016 Nové verzie programov, nové kódy diagnóz, nové ceny liekov.
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.2.2016 eHealth - Osvedčenie o zhode IS PROMIS (LOZIS) s NZIS
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29.1.2016 Nové verzie programov, nové ceny liekov.
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31.12.2015 Nové verzie programov, nové ceny liekov, zdrav.pomôcok.
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.12.2015 Nové verzie programov, nové ceny liekov.
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15.11.2015 Obnovenie členstva v Microsoft Partner Network s kompetenciou Gold Application Development
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.11.2015 Nové verzie programov, nové ceny liekov.
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.10.2015 Nové verzie programov, nové ceny liekov, zdrav.pomôcok
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.9.2015 Nové verzie programov, nové ceny liekov.
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27.-28.8.2015 Recertifikačný audit podľa noriem ISO 20000-1:2011, 27001:2013
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26.8.2015 Recertifikačný audit na "Systém manažérstva kvality" podľa normy ISO 9001:2008
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.8.2015 Nové verzie programov, nové ceny liekov.
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.7.2015 Nové verzie programov, nové ceny liekov, zdrav.pomôcok.
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.6.2015 Nové verzie programov, nové ceny liekov.
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.5.2015 Nové verzie programov, nové ceny liekov.
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.4.2015 Nové verzie programov, nové ceny liekov, zdrav.pomôcok.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.3.2015 Nové verzie programov, nové ceny liekov.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2.2015 Nové verzie programov, nové ceny liekov.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.2015 Nové verzie programov, nové ceny liekov, zdrav.pomôcok
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.12.2014 Nové verzie programov, nové ceny liekov.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28.11.2014 Recertifikačný audit na "Manažment služieb" podľa normy ISO 20000:2011
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.11.2014 Nové verzie programov, nové ceny liekov, recept, Bezpečné lieky
rolex falsi
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23.10.2014 Nové verzie obsahujú prípravu na Bezpečné lieky a zmenu v recepte

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.10.2014 Nové verzie programov, nové ceny liekov, zdrav.pomôcok
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.9.2014 Nové verzie programov, nové ceny liekov
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.8.2014 Nové verzie programov, nové ceny liekov
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.7.2014 Recertifikačný audit na "Systém manažérstva bezpečnosti informácií" podľa normy ISO 27001:2013
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.7.2014 Nové verzie programov, nové ceny liekov, zdrav.pomôcok
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.6.2014 Nové verzie programov, nové ceny liekov
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.5.2014 Nové verzie programov, nové ceny liekov
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.4.2014 Nové verzie programov, nové ceny liekov, zdrav.pomôcok
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.3.2014 Nové verzie programov, nové ceny liekov, kódy lekárov
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2.2014 Nové verzie programov, nové ceny liekov
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.2014 Nové verzie programov, nové ceny liekov, zdrav.pomôcok
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16.12.2013 Certifikačný audit na ISO 20000
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.12.2013 Nové verzie programov, nové ceny liekov
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.11.2013 Nové verzie programov, nové ceny liekov
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30.10.2013 Obnovenie členstva v Microsoft Partner Network s kompetenciou Gold Application Development
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.10.2013 Nové verzie programov, nové ceny liekov, zdrav. pomôcok
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30.8.2013 Nové verzie programov, nové diagnózy, ceny liekov, kódy lekárov
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.8.2013 Nové verzie programov, nové ceny liekov
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26.7.2013 Recertifikačný audit na "Systém manažérstva bezpečnosti informácií" podľa normy ISO 27001:2005
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25.7.2013 Recertifikačný audit na
 fake taschen
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.7.2013 Nové verzie programov, nové ceny liekov, zdrav. pomôcok
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.6.2013 Nové verzie programov, nové ceny liekov

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.5.2013 Nové verzie programov, nové ceny liekov
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.4.2013 Nové verzie programov, nové ceny liekov, pomôcok
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.3.2013 Nové verzie programov, nové ceny liekov, kódy lekárov
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2.2013 Nové verzie programov, nové ceny liekov, kódy lekárov
replicas de bolsos de lujo
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.2013 Nové verzie programov, nové ceny liekov, pomôcok, kódy lekárov
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.12.2012 Nové verzie programov, nové ceny liekov, kódy lekárov
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12.11.2012 Obnovenie členstva v Microsoft Partner Network s kompetenciou Gold Application Development
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.11.2012 Nové verzie programov, nové ceny liekov, kódy lekárov
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.10.2012 Nové verzie programov, nové ceny liekov, pomôcok, kódy lekárov
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.9.2012 Certifikačný audit na "Systém manažérstva bezpečnosti informácií" podľa normy ISO 27001:2005
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.9.2012 Certifikačný audit na "Systém manažérstva kvality" podľa normy ISO 9001:2008
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.8.2012 Nové verzie programov, nové ceny liekov, kódy lekárov
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.7.2012 Nové verzie programov, nové ceny liekov, pomôcok, kódy lekárov
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.6.2012 Nové verzie programov, nové ceny liekov, kódy lekárov
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.5.2012 Nové verzie programov, nové ceny liekov, kódy lekárov
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.4.2012 Nové verzie programov, nové ceny liekov, pomôcok, kódy lekárov
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2.2012 Nové verzie programov, nové lieky
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.2012 Nové verzie programov, nové ceny liekov, pomôcok, kódy lekárov
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29.11.2011 Nové verzie programov, nový recept
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15.11.2011 Obnovenie členstva v Microsoft Partner Network s kompetenciou Gold Independent Software Vendor (ISV)
aaa replica watches
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31.10.2011 Obnovenie kompetencie "Independent software vendor (ISV)"
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.10.2011 Nové verzie programov, nové lieky, pomôcky, kódy lekárov
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20.9.2011 Recertifikačný audit podľa ISO 27001
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19.9.2011 Recertifikačný audit na "Systém mamažérstva kvality" podľa normy ISO 9001:2008
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.7.2011 Nové verzie programov, nové lieky, pomôcky, kódy lekárov
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.4.2011 Nové verzie programov, nové lieky, pomôcky, kódy lekárov
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1.2011 Nové verzie programov, nové lieky, pomôcky, kódy lekárov
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.10.2010 Nové verzie programov, nové lieky, pomôcky, kódy lekárov
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30.9.2010 Recertifikačný audit na "Systém manažérstva bezpečnosti informácií" podľa normy ISO 27001:2005
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28.9.2010 Recertifikačný audit na "Systém mamažérstva kvality" podľa normy ISO 9001:2008
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30.8.2010 Obnovenie kompetencie "Independent software vendor (ISV)"
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27.8.2010 Úspešný test kompatibility modulu AMBIS s Windows 7
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.7.2010 Nové verzie programov (číselníky liekov, pomôcok, kódy lekárov)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31.12.2009 Nové verzie programov, nové lieky, pomôcky, hromadný presun pacientov ZP 21, 23.
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26.10.2009 Získanie certifikátu na "Systém manažérstva bezpečnosti informácií" podľa normy ISO 27001:2005
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.10.2009 Nové verzie programov, nové lieky, pomôcky, kódy lekárov
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.9.2009 Recertifikačný audit na "Systém manažérstva kvality" podľa normy ISO 9001:2008
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31.8.2009 Obnovenie statusu "Microsoft Gold Certified Partner"
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20.8.2009 Obnovená kompetencia "Independent Software Vendor/Software solutions"
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.7.2009 Nové verzie programov, nové lieky, pomôcky, kódy lekárov
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.4.2009 Nová verzia programu AMBIS, nové číselníky liekov a pomôcok.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.1.2009 Nová verzia programu AMBIS, nové číselníky liekov a pomôcok.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19.12.2008 Nové verzie programov, prechod na euro.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.10.2008 Nová verzia programu AMBIS, číselník liekov, pomôcok, kódov PZS a lekárov
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.8.2008 Prosoft získal status "Microsoft Gold Certified Partner"
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.8.2008 Produkt "Doprava" úspešne absolvoval "MS Platform" testy v SW laboratóriu Veritest
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.6.2008 Periodický audit systému riadenia kvality podľa ISO 9001:2000
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.5.2008 Úprava vykazovania dávok za cudzincov
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.4.2008 Nový číselník liekov a zdravotných pomôcok
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.1.2008 Nový číselník liekov a zdravotných pomôcok
 repliki zegarków
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.10.2007 Nový číselník liekov, zdravotných pomôcok, zmeny vo vykazovaní podľa metodického usmernenia č.9/1/2006
 replica watches uk
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11.07.2007 Nový číselník liekov a zdravotných pomôcok
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
09.05.2007 Nové indikátory kvality

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
03.04.2007 Nový číselník liekov a zdravotných pomôcok

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30.01.2007 nové verzie programov AMBIS, RTG
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11.01.2007 - nové verzie programov AMBIS, RTG
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
05.10.2006 nová verzia programu RTG
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
04.10.2006 Nové verzie programu AMBIS (ceny liekov)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30.08.2006 Získanie "Microsoft Certified Partner"
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16.08.2006 Recertifikačný audit Systému riadenia kvality podľa ISO 9001:2000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26.07.2006 Test produktu PROMIS na MS Platform Test for ISV Solutions
SW produkt PROMIS úspešne prešiel testom "Microsoft Platform Test for ISV Solutions" v spoločnosti Veritest  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26.07.2006 Získanie novej kompetencie
PROSOFT získal novú kompetenciu "ISV/ Software Solutions Competency" 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
04.07.2006 Nové verzie programov AMBIS, RTG
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
03.07.2006 Nové ceny liekov, indikátory kvality
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PROSOFT s.r.o Košice, Letná 27, 040 01 Košice, Slovenská republika, tel.: +421 55 799 6451, +421 55 799 6452, fax: +421 55 633 2993
webDesign & software 2004 © bart